Belangrijke mededeling: Einde OKA activiteiten

Via deze weg kondigen wij, het bestuur van de Open Kinder Activiteiten Achtse Barrier (OKA), het einde aan van onze activiteiten. Na lang en uitvoerig overleg hebben wij helaas moeten besluiten om de OKA te beëindigen.

De reacties op onze herhaalde oproepen voor vrijwilligers en ondersteuning vanuit de wijk is te beperkt. Met de huidige bezetting van het bestuur en het beperkte aantal vrijwilligers is het niet langer mogelijk om onze activiteiten te blijven organiseren en zonder vrijwilligers geen activiteiten daardoor kan de OKA niet blijven bestaan.

Wijzelf betreuren het zeer dat we deze beslissing hebben moeten nemen en dat wij dit jaar geen activiteiten meer organiseren.

We willen alle vrijwilligers, sponsors, kinderen, ouders en (oud)bestuursleden bedanken voor de hulp en het vertrouwen de afgelopen jaren. Samen kijken we terug op de mooie herinneringen van onze activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur OKA

Techmiddag was een groot succes!

Voor het eerst hebben we een activiteit samen gedaan met stichting djoe.
Een stichting voor jongeren die een interesse hebben in techniek. (www.djoe.nl)

Met die samenwerking was onze eerste Techmiddag dan ook meteen een groot succes!

Met twee leuke opdrachten hebben we de deelnemers kennis laten maken met solderen.

We hebben zoveel positieve reacties gehad, dat we gaan bekijken of we een dergelijke samenwerking/activiteit vaker kunnen opzetten!

Het einde van 2023

We hebben onze laatste activiteit van 2023 alweer achter de rug.
Op de kerstmiddag van de LTAB hadden we een tafel waar de kids mooie kerststukjes hebben kunnen maken. Heel druk was het niet met kinderen, maar wel heel gezellig!

Wij kijken met de nodige positiviteit uit op het nieuwe jaar en we gaan ons weer inzetten voor een boel leuke activiteiten. Sommige hiervan zijn bekend van 2023, andere komen terug van vroeger en we hebben een paar nieuwe op de planning staan.

Voor nu willen we iedereen fijne dagen en het beste voor 2024 wensen!
… en tot volgend jaar!

Inschrijvingen

De inschrijvingen voor Sinterklaas (schoen zetten EN het feest) zijn zojuist gesloten!
In de verlengde aanmeldtijd hebben zich ruim voldoende mensen aangemeld, dus we kunnen beide activiteiten door laten gaan 🥳
Voor iedereen die zich heeft ingeschreven: We gaan in de loop van maandag en dinsdag met jullie mailen voor de verdere verwerking en informatie!