Welkom op de site van OKA

Vanwege de privacywet die in 2018 is ingegaan hebben we besloten om van onze activiteiten geen, of heel weinig, foto’s te publiceren op de website.


 • Belangrijke mededeling: Einde OKA activiteiten

  Via deze weg kondigen wij, het bestuur van de Open Kinder Activiteiten Achtse Barrier (OKA), het einde aan van onze activiteiten. Na lang en uitvoerig overleg hebben wij helaas moeten besluiten om de OKA te beëindigen.

  De reacties op onze herhaalde oproepen voor vrijwilligers en ondersteuning vanuit de wijk is te beperkt. Met de huidige bezetting van het bestuur en het beperkte aantal vrijwilligers is het niet langer mogelijk om onze activiteiten te blijven organiseren en zonder vrijwilligers geen activiteiten daardoor kan de OKA niet blijven bestaan.

  Wijzelf betreuren het zeer dat we deze beslissing hebben moeten nemen en dat wij dit jaar geen activiteiten meer organiseren.

  We willen alle vrijwilligers, sponsors, kinderen, ouders en (oud)bestuursleden bedanken voor de hulp en het vertrouwen de afgelopen jaren. Samen kijken we terug op de mooie herinneringen van onze activiteiten.

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur OKA


Algemene oproep

De OKA is altijd op zoek naar vrolijke vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan diverse activiteiten. Dat kan zijn met een groepje lopen, maar ook bijvoorbeeld helpen met knutselen. Bij grotere activiteiten hebben we ook handen nodig die niet direct bij de kinderen komen. Denk aan opbouwen en bar-codes scannen.
Lijkt het U leuk om mee te helpen bij bijvoorbeeld de avond 4-daagse? De kindervakantieweek? of een van de andere activiteiten door het jaar heen? Neemt U dan gerust contact op met vrijwilligers@oka-ab.nl