Belangrijke mededeling: Einde OKA activiteiten

Via deze weg kondigen wij, het bestuur van de Open Kinder Activiteiten Achtse Barrier (OKA), het einde aan van onze activiteiten. Na lang en uitvoerig overleg hebben wij helaas moeten besluiten om de OKA te beëindigen.

De reacties op onze herhaalde oproepen voor vrijwilligers en ondersteuning vanuit de wijk is te beperkt. Met de huidige bezetting van het bestuur en het beperkte aantal vrijwilligers is het niet langer mogelijk om onze activiteiten te blijven organiseren en zonder vrijwilligers geen activiteiten daardoor kan de OKA niet blijven bestaan.

Wijzelf betreuren het zeer dat we deze beslissing hebben moeten nemen en dat wij dit jaar geen activiteiten meer organiseren.

We willen alle vrijwilligers, sponsors, kinderen, ouders en (oud)bestuursleden bedanken voor de hulp en het vertrouwen de afgelopen jaren. Samen kijken we terug op de mooie herinneringen van onze activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur OKA

Reacties zijn gesloten.