Stichting OKA respecteert de privacy van alle bezoekers van de website, vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
In dit privacy statement proberen we u duidelijkheid te geven over de gegevens wie we verzamelen, hoe we deze verwerken en wat hiermee gebeurd.
We maken onderscheid in drie soorten gegevens.
1. De persoonsgegevens*
2. Foto’s
3. Cookies op de website

1. De persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens* uitsluitend voor praktische zaken op en rond een evenement.
We zullen uw persoonsgegevens* nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen.

OKA verzamelt persoonsgegevens* tijdens de kaartverkoop/voorinschrijvingen bij een activiteit en bij aanmelding om vrijwilliger te zijn.
OKA gebruikt de verzamelde persoonsgegevens* om:
1. Contact op te nemen in geval van nood.
Bijvoorbeeld een van onze deelnemers tijdens activiteit wordt ziek of raakt per ongelijk gewond, dan willen we z.s.m. contact kunnen opnemen met ouders/verzorgers.

2. Contact op te nemen in geval van wijziging van een activiteit.
Bijvoorbeeld om welke reden dan ook moet een activiteit worden afgelast of eerder worden afgebroken, dan gebruiken we de gegevens om contact op te nemen met ouders/verzorgers

3. Na afloop van een activiteit contact op te nemen bij gevonden voorwerpen.
Bijvoorbeeld er blijft een rugzakje liggen tijdens het kindervakantiewerk. We nemen dan contact op om deze terug te geven aan de eigenaar.

4. Tijdens een activiteit de deelnemers te kunnen indelen met leeftijdsgenoten en aan te sluiten bij eventuele speciale diëten of onze EHBO-ers op de hoogte te kunnen brengen van mogelijke extra risico’s.


2. Foto’s

Tijdens onze activiteiten worden enkele foto’s gemaakt waar mogelijk deelnemers op staan. Deze foto’s worden enkel gebruikt ter verantwoording van de subsidiegelden aan de gemeente Eindhoven.
Hiervoor worden jaarlijks alle foto’s op klein formaat doorgestuurd naar de gemeente.

Wij zullen zonder toestemming geen foto’s publiceren waarop deelnemers herkenbaar zijn. Eventuele overzichtsfoto’s van achter, of foto’s voorzien van een privacy-blur kunnen een enkele keer worden gebruikt op onze social-media pagina’s.

Mocht er na afloop blijken dat er enkele foto’s online staan die u graag verwijderd zou willen hebben dan vindt u op onze website een emailadres om een verzoek te doen deze foto’s te verwijderen. Hier zullen wij zo snel mogelijk gehoor aan geven.


Alle persoonsgegevens worden na afloop van de activiteit vernietigd of anoniem gemaakt.
Van alle activiteiten houden we een overzicht bij van de hoeveelheid deelnemers. Ze gegevens zijn niet meer terug te koppelen aan personen. We weten enkel dat er bijvoorbeeld 15 kinderen zijn geweest. We zijn genoodzaakt deze anonieme gegevens EN de foto’s een keer per jaar te delen met de gemeente Eindhoven. Dit is ten behoeve van de subsidie aanvraag.

3. Cookies op de website

Een volledige beschrijving van wat cookies zijn is te vinden op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

Samengevat zijn cookies kleine bundeltjes van gegevens die de webbrowser (google Chrome, internet Explorer, Apple safari) opslaat wanneer een website is geladen. In deze cookies kan van alles worden opgeslagen. Onze website maakt in principe geen gebruik van cookies.
Een enkele keer komt het voor dat er een tijdelijk cookie opgeslagen wordt. Deze worden echter verwijderd zodra de website gesloten is of er 24 uur zijn verstreken.
Deze tijdelijke cookies hebben als doel het laden van de website te versnellen door op te slaan welk formaat logo en foto’s de website nodig heeft om op uw scherm het beste eruit te zien.
In deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens terug te vinden.

* De persoonsgegevens die we verzamelen bestaan bij kleine activiteiten (Bingo, Knutselen e.d.) uit voornaam, achternaam en telefoonnummer.
Voor grote activiteiten en activiteiten waar voor de dag zelf kaartjes te koop zijn (Avondvierdaagse, kindervakantieweek, Sinterklaas) komen hier ook bij de leeftijd, woonadres, emailadres en eventuele relevante (medische) gegevens als allergieën, dieeteisen of gebruik van bepaalde medicatie)