Wens

Namens alle vrijwilligers, en het bestuur

wensen wij u fijne feestdagen en alle goeds voor 2022!!!                 

En hopen jullie volgend jaar weer te zien bij onze activiteiten

Reacties zijn gesloten.